Avís Legal


En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del titular del lloc web https://trencarelsilenci.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”):

 

TITULAR: Grupo Editorial Luis Vives (d’ara endavant “GRUPO EDELVIVES”)

CIF: R. 5000274 J

Domicili: Ctra. De Madrid km. 315,700; C.P. 50012 Saragossa (Espanya)


Entitat pertanyent a l’Instituto de Hermanos Maristas de la Enseñanza; Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, amb el número 1334-i/28SE/B.

L’accés, navegació i utilització del Lloc Web implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d’ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i firmat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Web. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi cap pàgina del lloc web.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS


Les presents condicions d’ús regulen l’accés, navegació i utilització del Lloc Web, sense perjudici que GRUPO EDELVIVES es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels continguts del Lloc Web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis en suposen l’acceptació.


No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aqestes condicions particulars, podran substituir, completar o, en el seu cas, modificar les presents condicions d’ús particulars. 


GRUPO EDELVIVES es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa manera en què apareixen aquestes condicions d’ús o a través de qualsevol mena de comunicació dirigida als usuaris. 

 

ACCÉS I SEGURETAT


Amb caràcter general, el Usuaris podran accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, GRUPO EDELVIVES es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades arees del lloc web per a les quals l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real (vegeu en cada cas la política de privacitat). 

Queda prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat.

En cap concepte GRUPO EDELVIVES es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris finals, per la qual cosa cadascun d’aquests són els responsables de les posibles conseqüències, errades i fallades que posteriorment puguin derivar-se de la falta de veracitat de les dades.


DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


GRUP EDELVIVES és titular o, en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts d’aquesta.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de GRUPO EDELVIVES. L’usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i/o serveis del Lloc Web dins d’un àmbit estrictament domèstic.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius,  siguin titularitat de GRUPO EDELVIVES o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de GRUPO EDELVIVES o dels seus legítims titulars. En cap moment, llevat de manifestació expressa en contrari, l‘accés, navegació o utilització del Lloc Web i/o dels seus continguts, confereix a l’usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos al Web, per propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de GRUPO EDELVIVES o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol mena a GRUPO EDELVIVES a través  e qualsevol dels canals habilitats a l’efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne GRUPO EDELVIVES per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, assolint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

MARQUES


Les marques, logotips i qualssevol altres de propietat industrial que apareixen en aquest lloc són propietat de GRUPO EDELVIVES o de terceres parts. Està prohibida la utilització d’aquestes marques sense la prèvia autorització escrita de GRUPO EDELVIVES, o de les terceres parts propietàries de les marques.


ENLLAÇOS


ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB


En cas que en el Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, enllaços, bàners o continguts incrustats, GRUPO EDELVIVES informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint GRUPO EDELVIVES ni mitjans humans, ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del present Lloc Web.


En conseqüència, GRUPO EDELVIVES no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitador, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.


En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament a GRUPO EDELVIVES als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquestes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.


En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol mena d’enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre GRUPO EDELVIVES i el responsable de la pàgina web aliena.ENLLAÇOS DE TERCERS


GRUPO EDELVIVES posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir a canals i pàgines en diferents webs. La instal·lació d’aquestes aplicacions en el Lloc Web té per únic objectiu facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.


L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre GRUPO EDELVIVES i el propietari, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de GRUPO EDELVIVES dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuïdor l’únic responsable d’aquests.


En cap cas, GRUPO EDELVIVES comparteix, amb tals propietaris de tals pàgines webs externes, cap mena d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat facilitar-hi l’accés per part dels usuaris. En aquest sentit, tota la informació que el mateix usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes i/o pàgines webs externes, serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint en aquest procés GRUPO EDELVIVES


Com que GRUPO EDELVIVES no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que GRUPO EDELVIVES no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir a aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per tal motiu, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

 


ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTÍ AL LLOC WEB


GRUPO EDELVIVES no autoritza l’establiment d’un enllaç al present Lloc Web des d’altres pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.


En tot cas, els usuaris podran establir enllaços en les seves respectives pàgines web sempre que sol·licitin l’autorització prèvia i expressa a GRUPO EDELVIVES.


GRUPO EDELVIVES no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destí al present lloc Web. GRUPO EDELVIVES no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web que estableixin l’enllaç en qüestió amb destí al present Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB


No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb finalitat econòmica o sense, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:


1. Utilitzar el Lloc Web en cap forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat o en l’ordinador d’un tercer;

2. Utilitzar el Lloc Web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

3. Utilitzar el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;

4. Registrar-se a través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre  altres usuaris sobre la identitat de l’origen d’un missatge;

5. Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor de GRUPO EDELVIVES ni als serveis oferts a través del Lloc Web, per mitjà de pirateria o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

6. Crebantar, o intentar crebantar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa que hi estigui connectada, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web; 

7. Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes de GRUPO EDELVIVES, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web; o

8. Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web o qualssevol de les seves funcionalitats, sigui alterant-ne o tractant d’alterar-ne, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament, o falsejant-ne el resultat i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de qualsevol manera les presents Condicions d’ús.


L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l’usuari, podrà portar aparellada l’adopció per GRUPO EDELVIVES de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que mediï possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

 

RESPONSABILITATS I GARANTIES.


GRUPO EDELVIVES no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d’absolutament tota la informació i/o dels serveis del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través de la mateixa.


En conseqüència, GRUPO EDELVIVES no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components danyosos en el Lloc Web o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adopten en aquesta; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que GRUPO EDELVIVES estableix en el Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.


No obstant això, GRUPO EDELVIVES declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats en el Lloc Web.


Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en material de protecció de dades personals i/o qualsevol altre dret, haurà de notificar-ho immediatament a GRUPO EDELVIVES perquè aquest pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.


GRUPO EDELVIVES no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web.


GRUPO EDELVIVES no serà responsable sobre la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades al  Lloc Web provinents de fonts que en siguin alienes (notícies externes, informes de professionals externs, etc.), així com tampoc de les contingudes en altres portals web mitjançant enllaç des del Lloc Web.


GRUPO EDELVIVES no assumirà responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les citades informacions.


En tot cas, GRUPO EDELVIVES es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc Web, amb prèvia notificació o sense, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d’ús, sense que mediï possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT


De conformitat amb el que disposa la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del Lloc Web seran tractades de conformitat amb allò disposat a la Política de Privacitat [hipervincle a la poítica de privacitat] que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se en el Lloc Web.


Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús, accepta de manera informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, podent exercir els drets que en aquesta matèria li corresponen, segons informa la mencionada Política de Privacitat.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT


Aquestes Condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten expressament, per la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Madrid capital. 


Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis el client pot dirigir-se per correu a l’adreça electrònica o física indicada en l’apartat “Identificació”, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.


Última actualització: 22 de gener de 2019

© 2019 GRUPO EDELVIVES Tots els drets reservats


Data:
24 de gener de 2024